O czym powinno się pamiętać przy szukaniu swojej pierwszej pracy.


O tym, jak będzie się rozwijała czyjaś zawodowa kariera w dużym stopiu uzależnione będzie od tego, gdzie się będzie zaczynać na początku. Z takich też powodów zanim się podejmie ostateczna decyzję należy się dobrze zastanowić, czy na pewno właśnie tam będzie miejsce, które zapewni odpowiedni rozwój. W praktyce nie zawsze będzie możliwość wybierania, lecz czasami warto nieco dłużej poszukać niż narzekać później na decyzję, którą się podjęło.

Przede wszystkim trzeba zaznajomić się z wybraną firmą, ocenić jej rynkową pozycję i to, co do tej pory udało się jej osiągnąć. Warto się również zorientować, jakim jest pracodawcą i jakie są w niej warunki pracy. W tym przypadku wyśmienitym źródłem takich informacji mogą być przede wszystkim przeszli i aktualni pracownicy, którzy będą mogli mnóstwo interesującego powiedzieć o miejscu, w jakim pracują.

W praktyce głównym kryterium podczas wyboru pierwszego pracodawcy jest wynagrodzenie, i raczej długo nic się w tej kwestii nie zmieni. Jest oczywistym, że rozpoczynając pierwszą pracę na samym początku pułap pensji może być dość niski, lecz najlepiej związać się z firmą, w której będą ciekawe możliwości.

Ale w ostatnim czasie coraz więcej osób w czasie podjęcia ostatecznej decyzji bierze również pod uwagę aspekty pozapłacowe. I wielu sytuacjach to te dodatki właśnie stanowią istotny argument w kuszeniu najlepszych chętnych. Dlatego też podczas rozmów warto się dowiedzieć, co proponuje dana firma, a przede wszystkim zastanowić się porządnie, które będą dla nas istotne.

O ile zaczynając zawodową karierę pierwsze lata to nauka i zdobywanie nowej wiedzy, to potem niejeden pracownik może stanąć w miejscu z zawodowym rozwojem. Warto więc podczas składania dokumentów aplikacyjnych dowiedzieć się, jakie i w tym obszarze będą możliwości, czy przyszły pracodawca zapewni kursy i szkolenia dobrane do oczekiwań i potrzeb konkretnego pracownika.

Na koniec wspomnieć też należy o klimacie i atmosferze panujących w miejscu pracy. W końcu spędzać się w niej będzie dużą część życia, tak więc dobrze by było, żeby ten czas nie stał się przykrym, niewdzięcznym obowiązkiem. Tak więc i o tę rzecz można się dowiedzieć, jeżeli będzie się poszukiwało swojego pierwszego pracodawcy.