Dotacje na warsztaty menedżerskie

Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” na weekendowe Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych środki nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Jakości w spółce Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • Katalizator innowacji – usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • import usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.
 • innowacyjny model oferujący semantyczną wyszukiwarkę tanich noclegów, e-recepcję, możliwość natychmiastowej rezerwacji oraz płatność online.
 • sporządzenie modernizacyjnego stentu metalowego do naczyń wieńcowych pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus oraz wdrożenie produkcji nowoczesnego produktu
 • sporządzenie koncepcji dynamizacji importu dla nowoczesnych, modułowych usług informatycznych
 • 35.11.Z)
 • opracowanie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego uniwersalnego pustaka wykonanego technologią wibroprasowaną
 • opracowanie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • sporządzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich implementacja w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • platforma do wspólnej realizacji i zarządzania systemami – unowocześnienie poprzez współpracę.
 • przygotowanie koncepcji intensyfikacji importu
 • unowocześnienie Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • pogłębienie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • technologia HSPA+ milowy krok w kierunku metodyki LTE.
 • stworzenie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych programów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • opracowanie serwisu rezerwacji apartamentów i hoteli wraz z usługami towarzyszącymi
 • wdrożenie nowoczesnego teleinformatycznego systemu wymiany zasobów umożliwiającego rozwój współpracy w tym w ramach e-usług
 • wdrożenie modelu B2B drogą do wzrostu efektywności współpracy Britenet Sp. z o.o. z kluczowymi partnerami biznesowymi
 • wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B w firmie IGLOO
 • wypracowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • stworzenie internetowego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz systemu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu poświęconego korepetycjom on-line.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie menedżerów