Gry edukacyjne – wytyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Doświadczalne proponuje się następujące zagadnienia do zaliczenia:

  • gra komunikacyjna : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” oraz „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku”
  • zabawa kreatywna – „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” i „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • zabawa zespołowa : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” i Terapeutyczne Symulacje Biznesowe Stosowane Dla Inżynierów i „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”
  • gra menedżerska : „Susze w Polsce” oraz „Granice wspołczesnego tabu”
  • gra językowa : „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara” oraz „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”
  • gra kreatywna – „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” i „Komunikacja w rodzinie między matką a córką”
  • gra menedżerska – „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego” i „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego”
  • zabawa edukacyjna – „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” oraz „Jarocin w sieci dyskursu”
  • symulacja decyzyjna : „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” i „Tadeusz Kantor indywidualność osobowa i twórcza”