Granty Europejskie na treningi z zarządzania


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Łódzki Program Strukturalny” do następnego etapu dostały się poniższe projekty:

 • wypracowanie mobilnej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – treningi z zarządzania projektem
 • zbudowanie elektronicznej platformy zarządzania procesem organizacji i promocji wydarzeń, rejestracji uczestników i automatycznej sprzedaży e-biletów – szkolenia firmowe
 • Zamknięte Wykłady Negocjacje – szkolenia handlowe
 • stworzenie platformy mobilnej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach internetowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich nabycieu w sklepach partners – treningi HR
 • stworzenie portalu internetowego ARTSCHANNELPL – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie serwisu cyfrowego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu z e-usługami dla branży edukacyjno-oświatowej w Polsce – treningi z przywództwa
 • progres konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – treningi pracownicze
 • zaawansowane wzmocnienie dla usług importowych firmy Koller FH w celu importu biżuterii – warsztaty ze stresu
 • Archiwizacja i odzyskiwanie zasobów w formie e-usługi – warsztaty HR
 • certyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – treningi z przywództwa
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – szkolenia z komunikacji
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez sporządzenie i implementacja Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – treningi z obslugi klienta
 • samochodowych – szkolenia handlowe
 • multimedialny proces wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – treningi sprzedażowe