Opinie – trenerzy z negocjacji – Training Institute

Zestawienie przesłanych wniosków w programie dofinansowań Brytyjskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • –7/F/LUBELSKIE-, ekonomizacja innowacji technologicznej sposobem na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa STOLDEX, ZYWERT TOMASZ „STOLDEX” ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY, . Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Berndson
  • 0/Z/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A., Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Proponowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Mindlab .
  • 4/U/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, podniesienie konkurencyjności poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacji produktowej i marketingowej w działalności firmy., Guide Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji ODiTK
  • 8/E/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności spółki poprzez skoordynowane uruchomienie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Herra. Zalecane szkolenia w agencji Certes
  • A1/U/KUJAWSKO POMORSKIE-, Innowacyjna usługa druku spersonalizowanych map ściennych świadczona z wykorzystaniem platformy internetowej z modułem pozwalającym na ingerencję w treść mapy oraz z kreatorem graficznym. , WYDAWNICTWO KARTOGRAFICZNE „MAPY ŚCIENNE” BEATA PIĘTKA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Grzesiak. Zalecane w instytucie Training Partners
  • C4/K/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnych technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie, PROGRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Homo Creatore
  • 8/I/ŁÓDZKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii produkcji drzwi przesuwnych z panelem płaszczowym o dużych gabarytach przestrzennych celem wprowadzenia na rynek trzech innowacyjnych produktów., KMG Stolarka Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia handlowe w agencji House of Skills
  • 0/K/OPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych, OL.BA. POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Herra. Zalecane treningi menedżerskie w spółce House of Skills
  • G1/S/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii wielopłaszczyzkompleksowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Tymochowicz. Zalecane w agencji Brainstorm