Symulacje biznesowe – problematyka do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Andragogika i Symulacje Szkoleniowe proponuje się tu przedstawione problemy do egzaminu:

  • zabawa kreatywna – „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” oraz „Między prozą codziennego życia a uniesieniami romantycznej miłości – Emma Bovary w utworach Gustawa Flauberta”
  • zabawa słownikowa : „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na danych źródłowych z twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Zachowania suicydalne jako problem społeczny w procesie socjalizacji młodzieży i ich przedstawienie w mediach”
  • gra biznesowa – „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią” oraz Symulacje Szkoleniowe Stosowane Dla Kierowników Projektów oraz „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej”
  • zabawa menedżerska : „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski” i „Stereotypy niemiecko-polskie”
  • gra decyzyjna – „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” i „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • zabawa menedżerska – „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” oraz „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Kontrola polskich rozgłośni radiowych”
  • zabawa kreatywna – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie pierwszych dzieł literackich” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • gra strategiczna : „Strategia reklamowo-edukacyjna Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami” oraz „Rzeczywistość PRL w filmach Stanisława Barei”
  • gra słownikowa : „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie” i „Obraz raju w książce Umberto Eco pt. „Baudolino” i tekstach apokraficznych”