Symulacje z zarządzania – materiały do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Integracyjne proponuje się poniższe publikacje do egzaminu:

  • gra edukacyjna – „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku” oraz „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości”
  • gra menedżerska – „Polsko-niemieckie stereotypy kulturowe z perspektywy historycznej” i „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku”
  • symulacja menedżerska : „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” i Symulacje Szkoleniowe i „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu”
  • gra lingwistyczna : „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” oraz „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym”
  • gra strategiczna – „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na danych źródłowych z stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie” oraz „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa edukacyjna : „O jedności Europy na studium przypadku dostępnych tekstów Jana Pawła II” i „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich”
  • symulacja decyzyjna : „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” i „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej”
  • symulacja strategiczna – „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” oraz „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne”
  • symulacja kreatywna : „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” oraz „Eurocentyzm a kształtowanie się europejskiej tożsamości na przełomie XIX i XX w.”