Gry strategiczne – wytyczne do zaliczenia


Potwierdzamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się następujące problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa kreatywna : „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” oraz „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • zabawa słownikowa : „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” oraz „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego”
  • gra menedżerska – „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie” i Systemowe Gry W Produkcji i „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w pierwszych utworach reżysera”
  • gra kreatywna : „Struktura społeczna osób zwiedzających Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2001-2010” i „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem”
  • gra edukacyjna : „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914” i „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego”
  • gra lingwistyczna : „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach” i „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ”
  • gra komunikacyjna : „Osobliwości przyrodnicze Roztocza” oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na studium przypadku grupy maratończyków”
  • symulacja menedżerska : „Wulgaryzmy w telewizji” oraz „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na przykładzie wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • zabawa decyzyjna – „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej” i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”