Gry edukacyjne – kierunek prof. Bies


Symulacje menedżerskie – wykaz na szkolenie:

 • Gry Menedżerskie poziom specjalistyczny
 • weryfikacja postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Symulacje menedżerskie , doc. B. Brzeziński
 • Bariery w przystąpieniu do realizacji i w realizacji projektów szkoleniowych systemowych w ramach PO KL przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim
 • Katalog HR Zabytków Sztuki w Polsce, tom VII, część 1: Miasto Poznań
 • Symulacje biznesowe , dr G. Boncol
 • Mistyka gór
 • Ocena biznesowa procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Rajdy, zloty, złazy. Wyd. II
 • Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski
 • Zarys historii turystyki w Polsce. Wyd. II
 • „Ekorajd o puchar Prezydenta Miasta Gliwice” (rajd pieszy z zadaniami ekologicznymi dla uczniów szkół podstawowych)
 • Satyry – Ignacy Krasicki (283)
 • Psychiatria – Adam Bilikiewicz (1124)
 • Pamięć, uczenie się, język – Ida Kurcz (1591)
 • Saba – Jack Higgins (2072)
 • Opowiadania – Henry Kuttner (3065)
 • Zmącony spokój pani labiryntu – Joe Alex (3818)
 • Katedra – Mieczysław Machnicki (4074)
 • Testament Matarese’a – Robert Ludlum (5197)
 • Dogs of war – Oparski (5312)
 • Album rodzinne Jana Lechonia – Józef Adam Kosiński (6256)
 • LSD, moje trudne dziecko – Albert Hofmann (7400)
 • Symulacje biznesowe , mgr F. Bruckman