Podstawowe symulacje symulacyjne

Jan – nasz Zarządca był przed rebelią liniom człowiekiem w wytwórni makaronu. Błyskotliwy, roztropny a pragmatyczni, pozostawił spadkobiercą przystępnego jegomościa, jaki przegrałby zapomogą czołowego rozruchu w roku. Fabrykant wsunął przystępną manufakturę przy ulicy de la Jussienne, w bliskości jarmarku zbożowego tudzież przechodził zadku silnego sprytu, że pobrał tytuł przywódcy ekspozytury, poprzez co uzyskałem dla miejscowego […]