<!–more–>Rozmaite terenowe gry dla pracowników są coraz popularniejsze wśród małych i dużych firm. Kadra menadżerska dostrzega bowiem duże zalety, jakie można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a jednocześnie rozszerzyć umiejętności i kompetencje tak przydatne w wielu zawodach. <br> Niedawno temu z ze sporym rozmachem została zorganizowana […]