Gry szkoleniowe – tezy do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • zabawa biznesowa : „Reklama i public relations na studium przypadku działalności sieci Hoteli Pietrak” i „Portrety odmieńców w filmach „Żywot Mateusza” i „Siekierezada” Witolda Leszczyńskiego oraz „Weiser” Wojciecha Marczewskiego”
  • zabawa komunikacyjna – „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości dostępnych prozaików polskich” oraz „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”
  • symulacja zespołowa : „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Postać wampira w literaturze wieku XIX”
  • zabawa językowa : „Reklama w przekazie telewizyjnym” oraz „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • symulacja językowa – „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Jeleniogórskiej” oraz „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • gra biznesowa : „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku” i „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy”
  • gra komunikacyjna : „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych” oraz „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach”
  • symulacja lingwistyczna – „Polki w przestrzeni publicznej” oraz „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang””
  • gra zespołowa – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego”