<!–more–>Rozmaite terenowe gry dla pracowników są coraz popularniejsze wśród małych i dużych firm. Kadra menadżerska dostrzega bowiem duże zalety, jakie można odnieść po zorganizowaniu czegoś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a jednocześnie rozszerzyć umiejętności i kompetencje tak przydatne w wielu zawodach.
<br>
Niedawno temu z ze sporym rozmachem została zorganizowana przez znaną farmaceutyczną firmę gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu uważa za największą w naszym kraju. Uczestniczyli w niej bowiem praktycznie wszyscy pracownicy firmy, co dało 450 osób. Oprócz tego wszystkim się opiekowało trzydziestu pięciu trenerów, jacy ponosili odpowiedzialność za zajęcia z grupami zawodników.
<br>
Część z tej grupy trenerów stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, lecz dużą część kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przyjechali oni nieco wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i odbyli tam krótkie szkolenie. Tym sposobem bez żadnych problemów poradzili sobie ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes koncernu, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję do tego, aby na podstawie wyprawy w góry przekazać innym uczestnikom wiele przydatnej wiedzy w temacie zarządzania zespołem, rozwiązywania sporów i motywacji. Nawiązał tym samym do zagadnień pracy zespołowej, tak istotnej we wszystkich firmach.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 teamów, jakie przez przez kilkanaście godzin realizowały wyznaczony plan. Najważniejszą część wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których członkowie zespołów powinni się wykazać dużą dawną zaufania i kreatywności.
<br>
Eksperymenty te były kończone dostarczeniem grupie odpowiednich kart, z którymi ta musiała się zaznajomić. Podczas analizowania tych kart w praktyce uczestnicy analizowali własne decyzje nawiązaniu do pięciu najważniejszych kompetencji, co dało im możliwość odniesienia się do swoich codziennych zajęć.