Lektury dla absolwentów treningów – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą sformułowane na tym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas zajęć i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu książek w ramach warsztatu Gry Symulacyjne.
Przypominamy przy tym, iż poniższa lista zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie fabuły wymyślanych przez Państwa gier.

 • Budowanie Cech Proaktywnych w Międzynarodowej Instytucji, Norbert Kowalski
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Elwik
 • Podstawy wiedzy o gospodarce produkcyjnej
 • Ochrona powietrza
 • Maszyny elektryczne.
 • Symulacje technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Hałas w przemyśle i jego zwalczanie
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Od czego zależy samopoczucie pracownika i jego psych.zdolności
 • Akceleratory cząstek naładowanych i ich zastosowanie
 • Zarys maszyn elektrycznych
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Orzecznictwo państwowego arbitrażu gospodarczego
 • Kontrola i sterowanie jakością
 • Obsługa samochodów importowanych
 • Poradnik spawacza elektrycznego
 • Technika badań wysokonapięciowych t.2
 • Ochrona wód podziemnych
 • Rośliny lecznicze i bogate w witaminy
 • Pracownia fotograficzna
 • Układy kinematyczne Pzegląd projektowania.
 • Poradnik dla chorych ze schorzeniami narządu trawienia
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t1
 • Fizyka dla przemysłu cholesteryczne ciekłe kryształy w detekcji promieniowania
 • IBM PC dla każdego
 • Corel DRAW wersja 2.0
 • Corel DRAW ! 3.0
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe.Wyd.III całkowicie zmienione. Podręcznik akademicki. 720str.,23cm.
 • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykonawczy Stan pr.1.12.93 569 str., 18 cm
 • Chromatografia gazowa 199str 24cm
 • Poradnik ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Chemia Pzegląd i zastosowania Wyd III 716 str,24 cm
 • Sekrety C++ 670 str., 24 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Chemia fizyczna cz.I Wyd.IV 467 str., 24 cm
 • Corel Drawn 5.0 PLJ W-wa 94 475s 24cm
 • Rocznik statystyczny 1994 679 str., 24 cm
 • Instalacje sanitarne.Technologia wyd.8 Podręcznik dla ZSZ 597s 20cm
 • Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych 185s 20cm
 • Polskie prawo dewizowe Wyd.2 264 str,20 cm
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Word 7 dla Windows 95 krok po kroku w.polska + dyskietka 348 str,24 cm
 • Elementy przemian energetycznych
 • Metrologia wielkości geometrycznych Wyd.II 470 str, 24 cm
 • Dynamika i sterowanie robotów 355 str, 24 cm
 • Pzegląd geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
 • Fundamenty polityki pieniężnej 184 str, 24 cm
 • Ekologia ogólna 462 str, 24 cm
 • Excel 2000 PL : pierwsza pomoc
 • Abecadło komputera 99 451 str, 24 cm
 • Matematyka – repetytorium 421 str, 24 cm
 • Badania marketingowe – metody i techniki 500 str, 21 cm
 • Office 2000 Pl. D-96 565 str, 24 cm
 • Pascal- programowanie w Pascalu- nawet Ty możesz programować 453 str, 24 cm
 • Niemiecki – rozmówki i słowniczek 217 str, 15 cm
 • Urządzenia elektroenergetyczne 498 str, 24 cm
 • Media, komunikacja, biznes elektroniczny
 • Mechatronika