Pomoc pieniężna na kursy HR


Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Podkarpacki Program Regionalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie elektronicznej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – treningi z kreatywności
 • zbudowanie nowej infrastruktury modelu informatycznego B2B dla spółki iPlay – szkolenia z konfliktów
 • Warsztaty Kierownicze – szkolenia biznesowe
 • stworzenie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – treningi z komunikacji
 • zbudowanie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego modernizacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – treningi handlowe
 • wypracowanie usługi automatycznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – szkolenia z delegowania
 • wzrost konkurencyjności i osiąganie przewagi konkurencyjnej przez firmę Jarex jako efekt aplikacji nowoczesnego wzornictwa – szkolenia z asertywności
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez pozyskanie urządzeń laboratoryjnych – warsztaty z zarządzania czasem
 • analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – szkolenia firmowe
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia firmowe
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – szkolenia menedżerskie
 • Budowa nowoczesnego zakładu produkcji wysokiej jakości topnika spawalniczego – szkolenia z konfliktów
 • Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – szkolenia negocjacyjne
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia z delegowania
 • E-weryfikacja procesów na linii Agnat – Partnerzy, w obszarze współpracy ogłoszeniowej – warsztaty z przywództwa
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych – warsztaty z przywództwa