Scenki menedżerskie – problematyka do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne akceptujemy tu przedstawione publikacje do superwizji końcowej:

  • symulacja biznesowa : „Problem eutanazji w polskiej pracie po 1989 roku; The problem of euthanasia in polisch press after 1989” oraz „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • gra edukacyjna – „Oblicza egzotyzmu i egzotyki w literaturze polskiej po 1945 roku” oraz „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe”
  • symulacja strategiczna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz Terapeutyczne Gry Szkoleniowe oraz „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja kreatywna : „Zjawisko janczerstwa na przykładzie Mehmecka Sokdovicia” i „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy”
  • gra słownikowa : „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina”
  • gra biznesowa : „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” i „Język środowiskowy wojskowych”
  • gra kreatywna : „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” i „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • symulacja decyzyjna – „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy” oraz „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych”
  • gra językowa : „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” oraz „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku”