Scenki biznesowe – tematy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe polecamy nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • zabawa decyzyjna – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne”
  • symulacja słownikowa – „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi” i „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • symulacja językowa : „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” i Gry oraz „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie ocenianych tytułów)”
  • gra słownikowa – „Zwycięzcy czy przegrani ? Językowe obrazy polskiej drużyny piłkarskiej na Mundialu 2006” oraz „Studencka etykieta językowa”
  • gra kreatywna – „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy” oraz „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood”
  • zabawa strategiczna – „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” oraz „Rola sloganu w reklamie”
  • symulacja biznesowa : „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” oraz „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • symulacja biznesowa : „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji” i „Metody propocji turystycznej regionu na danych źródłowych z Roztocza Środkowego”
  • symulacja lingwistyczna : „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym” i „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej”