Granty Europejskie na kursy dla firm


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Społeczny” do finalnego etapu dopuszczono poniższe granty:

 • wypracowanie elektronicznej platformy dynamicznego pakietowania usług turystycznych – treningi interpersonalne
 • zbudowanie nowej e-usługi pod postacią innowacyjnej platformy aukcyjnej – warsztaty interpersonalne
 • Treningi Dla Menedżerów – szkolenia z delegowania
 • – szkolenia firmowe
 • wypracowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie prototypu, a następnie uruchomienie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprogramistepl – warsztaty negocjacyjne
 • progres importu w ZMM MAXPOL – szkolenia z komunikacji
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez implementacja technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w rozwoju innowacyjnych leków – szkolenia z asertywności
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – szkolenia HR
 • optymalizacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wdrożenie innowacyjnego modelu NET-S B2B – szkolenia z komunikacji
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z uruchomieniem – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTERDAM – treningi negocjacyjne
 • Budynki energooszczędne – zaawansowana metodyka budowy w zintegrowanym procesie Energia3 – szkolenia interpersonalne
 • Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu-publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez implementacja autorskiej, nowoczesnej linii technologicznej druku i oprawy – warsztaty z zarządzania czasem
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Osi Priorytetowej systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka 2007-2013 – szkolenia z asertywności
 • multimedialna koncepcja Nauki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – treningi z przywództwa