Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr GBX/95 3 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas spotkania przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Warsztaty w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Instytucjonalnych
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Lublin oraz raciborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Banach Marian Firma Handlowo-Uslugowa „Banach”, Eaton Truck Conponentes S.A. , Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A., Firma Handlowo-Transportowa „AS” Andrzej Salawa, „WEKTOR” Sp. z o.o. , „GLOBEMA” , ALGLOB Sp. z o.o., ENERGOINSTAL , Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, MOSTOSTAL KONIN , Sales Finanse , Videoszkolenia.pl , BOOKKEEPER , PHU Camarex , Zakład Przemysłu Cukierniczego „MILANÓWEK” Sobieraj Bogumił

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.