Ćwiczenia edukacyjne – fundamenty teoretyczne do egzaminu


Informujemy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście tematy do zaliczenia:

  • symulacja edukacyjna – „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego” i „Częstość i intensywność cyklonów tropikalnych w Azji Połuidniowo-Wschodniej na tle ostatniego dwudziestolecia 1992-2011”
  • symulacja menedżerska – „Wizerunek Kościoła katolickiego na łamach czasopism „NIE”, „Tygodnik Powszechny”, „Nasz Dziennik”” i „W poszukiwaniu intertakstualności – Analiza utworów literackich”
  • symulacja lingwistyczna : „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” i Profesjonalne Gry Menedżerskie i „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • symulacja decyzyjna : „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci” i „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”
  • gra zespołowa – „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na danych źródłowych z kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach” i „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • symulacja lingwistyczna – „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce” oraz „Pismo linearne B Grecja nykeńska w świetle zabytków pisma”
  • zabawa słownikowa – „Negocjacje i madiacje jako sposób rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych” i „Genderowy retelling „Penelopiady” Margaret Atwood i „Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk”
  • gra kreatywna : „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” i „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”
  • zabawa menedżerska – „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny” i „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej”