Wyjazdy Team Building – Zimowy Kurs


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji bardzo składają wyrazy wdzięczności ze strony Komórki Marketingu za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Dobiesław Kaja, Olaf Łazarczyk, Anatol Gliwa i Anastazy Firląg

 • Socjolekt – idiolekt – idiostyl. Historia oraz współczesność
 • Majowy Kurs Dyrektorów HR Spotkania Integracyjne w jaskiniach
 • Zarządzanie innowacjami w gospodarce
 • Współczesne tematy empiryczne geodezji jak również ochrony środowiska
 • XI Konferencja Laboratoryjno-technologiczna „ELGOR”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa „Jesienne Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne okulistyczne”
 • Studium Przypadku integracyjne Dyskusyjne „Mistrzowie – preliminaria”. Współorganizacja: POSTCOMER – Laboratory for the Study of Collective Memory in Post-Communist Europe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Forum Humanistyczne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • III Międzynarodowa Kursokonferecja HR: Współczesne zagadnienia edukacyjne rozwoju gospodarczego „Regionalne aspekty rozwoju ” w formalnych obszarach obchodów XX-lecia Kolegium Nauk Ekonomocznych a także Społecznych
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą” (Biała Podlaska)
 • Koła Naukowe – szkołą twórczego działania – edycja IV
 • “Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji”
 • Seminarium team building penitencjalne
 • Inskrypcje napieczętne. Dwa aspekty pieczęci – typariusz oraz odcisk (forum sfragistyczne)
 • Transdyscyplinarna Szkolenie menedżerskie team building nt. Bezpieczeństwo zdrowotne w Słowacji – warunkowania personalne i strukturalne