Zabawy integracyjne – Bielski Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy w tym miejscu składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Pogramowej za uwagę przeznaczoną na pomoc – podpisano: Edmund Szymczyk, Marceli Maculewicz, Izydor Kowolik i Emilian Szymański

 • TTIP a szanse rozwojowe dla polskiej makroekonomii
 • Bydgoski Warsztat Konsultantów Zarządzania Wyjazdy Team Building wspinaczkowe
 • Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie
 • Ciało – Psychika – Duchowość w teorii a także diagnozach naukowych
 • Międzynarodowy Dzień Romów.
 • VII Szkolenie biznesowe ekspertów ,,WSPÓŁDZIAŁANIE”, w ramach Narodowego Programu Leśnego: ,,Las a także gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty szybkiego postępu „
 • VI Spotkanie Międzyuczelniane „My z Nich”
 • XIV Międzynarodowa Konferencja „Wpływ wibracji na otoczenie”
 • Absolut nieobecny? Literatura XX wieku jako miejsce teologiczno-filozoficznego namysłu nad transcendencją
 • Warsztat Seminaryjny team building „III Wrocławski Dzień Mózgu”
 • Spotkanie „Mass media a także komunikacja: budowanie narodowego dialogu. Dialog w Polsce ” w formalnych obszarach wielowatkowego zadania EAGLE
 • Kobiety jak również ich wizerunek w sferze publicznej. światowa na tle krajów zachodnich
 • Wpływ acquis communautaire jak również acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia a także perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej jak również 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
 • 53. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej’ Pasożyty oraz grzyby zagrożeniem dla prenatalnego jak również postnatalnego szybkiego postępu człowieka”