Symulacje biznesowe – grupa mgr Kalinowski


Gry menedżerskie – lista na ćwiczenia:

 • Zabawy Menedżerskie
 • Architektura Polska XVII wieku – tom I
 • Symulacje szkoleniowe , dr H. Brodawski
 • Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej. Materiały powielone szkoleniowe
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce. T.III, zeszyt 11
 • Gry szkoleniowe , prof. H. Brzoza
 • Metaewaluacja biznesowa i menedżerska wyników badań ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena biznesowa wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000-2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Skuteczność projektów szkoleniowych pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów szkoleniowych kolejowych w sektorze transportu POIiŚ 2007-13
 • Tereny narciarskie Polski i ich zagospodarowanie. Tereny lawiniaste w Tatrach Polskich
 • Regionalny Konkurs Kolęd
 • Mistrzostwa Jaworzna we wspinaczce sportowej konkurencja na czas
 • Kilka recept zielarzy rosyjskich – Stanisław Pełczyński (732)
 • Wojna i pamięć – Herman Wołk (1008)
 • Krosno i okolice – Przewodnik szkoleniowy – Stanisław Kłos (1662)
 • Tomek na tropach Yeti – Alfred Szklarski (2035)
 • Pani Mcginty nie żyje – Agatha Christie (3275)
 • Krzyżowcy w krainie cieni – Aidan Doyle (3432)
 • Nasza zmierzchowa mama – Lucyna Legut (3990)f
 • Kłopoty ze słońcem – Magdalena Kowalczyk (5096)
 • Opowiadanie lekarza – Bolesław Prus (5405)
 • Marzyciel – Władysław Stanisław Reymont (6140)
 • Klątwa nad Chalionem – Lois McMaster Bujold (7508)
 • Symulacje szkoleniowe , doc. G. Ciba