Gry z zarządzania – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Symulacje Eksperymentalne dopuszczamy nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • gra kreatywna – „Święty Mikołaj we współczesnej kulturze europejskiej” oraz „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • gra lingwistyczna : „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z współczesnych wydarzeń politycznych. Na studium przypadku dostępnych premier drugiej dyrekcji warszawskiej” i „Termiczne pory roku w Polsce”
  • symulacja strategiczna : „Unia Europejska, jako próba zjednoczenia Europy, Idea a rzeszywistość” oraz Gry Biznesowe i „Kobiecość na podstawie wortali internetowych”
  • gra komunikacyjna – „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” oraz „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka”
  • gra kreatywna – „Kobieta jako obiekt seksualny w dostępnych reklamach telewizyjnych i prasowych” oraz „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji”
  • symulacja słownikowa – „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji” oraz „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • gra menedżerska – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • gra językowa – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich”
  • symulacja słownikowa : „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” i „Smok w politeistycznych mitologiach Europy”