Zawiadomienie – egzamin – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów Biznesu:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Pierwszym etapem egzaminu winien być moduł szkolenia z zarządzania zespołem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki sprzedaży: skuteczny handlowiec
 • Skuteczne negocjacje
 • Sztuka prowadzenia spójnych prezentacji
 • Asertywność menedżera


  ZESTAWIENIE JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO „CYRENEJCZYK”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LUDOWEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZAMOJSZCZYZNA”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W KOSZALINIE
 • STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH – MYSŁOWICE
 • PUSZCZYKOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ „CIVIS SUM”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • FUNDACJA POKAŻ JĘZYK
 • FUNDACJA NA RZECZ WSPOMAGANIA REHABILITACJI I SZERZENIA WIEDZY KYNOLOGICZNEJ „MAŁY PIESEK ZUZI”
 • FUNDACJA IMIENIA DARII TRAFANKOWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „HALLELU JAH”
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POKOLENIA”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ZRYW” PRZY ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W NĘDZY