Dofinansowanie na kursy zamknięte


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Pomorski Fundusz Edukacyjny” do merytorycznego etapu dostały się niżej wymienione programy:

 • stworzenie mobilnego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania procesami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach systemowych – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie międzynarodowej mobilnej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia z zarządzania projektem
 • Szkolenia Dla Pracowników – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie platformy AdLeci – innowacyjnej metody łączenia reklamy behawioralnej z systemem benefitów dla użytkowników Internetu – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie portalu społecznościowego niskie opłaty – treningi z asertywności
 • wypracowanie powszechnie dostępnej biblioteki zdalnej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach elektronicznych – warsztaty z asertywności
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie harmonogramu intensyfikacji importu – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa models Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz projektów poliuretanowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • 44TMS -program zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS – treningi z przywództwa
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura informatyczna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – warsztaty HR
 • Biblioteka cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” – szkolenia firmowe
 • Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy współpracy B2B dla grupy przedsiębiorstw branży OFE – warsztaty z komunikacji
 • Budowa nowego zakładu i uruchomienie innowacyjnej metodyki produkcji stolarki PCV i aluminium – warsztaty interpersonalne
 • CWS-boco Efficient Line – zaimplementowanie nowoczesnej procedury w branży pralniczej – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – szkolenia pracownicze
 • Ekoconsultant Business Connect mobilna struktura wymiany rejestrów i dokumentów z klientami firmy księgowej – warsztaty sprzedażowe