Symulacje szkoleniowe – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Gry Integracyjne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna : „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych” oraz „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • symulacja lingwistyczna – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” i „Kreowanie ideału urody współczesnej Polki. Moda, makijaż, medycyna estetyczna, Adobe Photoshg”
  • zabawa językowa – „Kara śmierci – między historią a etyką” i Systemowe Symulacje Menedżerskie oraz „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu”
  • symulacja edukacyjna : „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” i „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii”
  • zabawa kreatywna : „Kultura masowa i środki jej przekazu ” i „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej”
  • zabawa kreatywna – „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na danych źródłowych z Gniezna” i „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki”
  • symulacja zespołowa – „Postać wampira w literaturze wieku XIX” oraz „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • symulacja zespołowa : „Sowieckie deportacje i eksterminacje ludmości polskiej w latach 1940-1941” oraz „Kult świetego Jana Nepomucena w Polsce w Wielkopolsce”
  • gra komunikacyjna : „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na danych źródłowych z życia oraz twórczości obserwowanych pisarzy epoki” i „Charakterystyka dostępnych subkultur młodzieżowych”