Oceny – szkolenia z kreatywności – Training School

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy wnioskodawców w programie grantów Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • G5/K/DOLNOŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów, ERG SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Schenk Institute
  • GA7/M/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Technologia produkcji innowacyjnego systemu mocowań do montażu dociepleń pionowych i poziomych , PGB-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 2/K/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii skanowania drewna przez P.P.H.U. PROFIL, P.P.H.U. „PROFIL” Dariusz Piech, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • D0/Y/MAŁOPOLSKIE-, macierzowe przeorganzowanie z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SP Z O.O., Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Nęcki. Zalecane szkolenia w fundacji Certes
  • 0/N/LUBELSKIE-, Innowacyjny, energooszczędny, inteligentny, ekologiczny dom Gamebo z innowacyjną, energooszczędną ścianą zewnętrzną o przenikaniu , W1/K/PODKARPACKIEm. finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizacja innowacji produktowej. , F.H.U.”ANNA” ANNA ZAJĄC, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Certes
  • 8/B/PODKARPACKIE-, Znaczący podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacji produktowych i procesowych na rynku krajowym., AXIS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w firmie Certes
  • 8/T/LUBELSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania miałów oraz eko groszków., ECO – ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w fundacji Profess
  • A1/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty o diagnostykę hydrauliki siłowej, wskazanie rodzaju uszkodzeń siłowników i skrócenie czasu regeneracji dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu, TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE J.,W.OKULARCZYK M.,M.STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji House of Skills