Dotacje na warsztaty biznesowe


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Program Strukturalny” do trzeciego etapu przechodzą poniższe projekty:

 • stworzenie mobilnej bazy referencyjnych obrazów diagnostycznych z opisami medycznymi oraz cyfrowego archiwum medycznych obrazów radiologicznych – szkolenia z konfliktów
 • – treningi z przywództwa
 • Kursy Dla Mówców – treningi ze stresu
 • zbudowanie platformy oraz implementacja e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie portalu mobilnego, pośredniczącego w odzyskiwaniu części kwot, wydawanych przez internautów w transakcjach on-line – treningi z komunikacji
 • stworzenie serwisu cyfrowego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia z kreatywności
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie nowoczesnych procedury – szkolenia handlowe
 • usprawniającego procesy biznesowe – szkolenia sprzedażowe
 • Automatyczny model Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – szkolenia miekkie
 • certyfikacja procesów biznesowych w ramach współpracy handlowej – szkolenia menedżerskie
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia handlowe
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz wdrożeniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – warsztaty firmowe
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego procesu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – szkolenia sprzedażowe
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia z kreatywności
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Osi Priorytetowej systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka 2007-2013 – szkolenia z przywództwa
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą ekspansji dla firmy Signum spzoo – szkolenia zamkniete