Ćwiczenia szkoleniowe – zagadnienia do zaliczenia


Ogłaszamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne rekomenduje się poniższe problemy do zaliczenia:

  • zabawa menedżerska – „Włosy jako symbol kultury hipisowskiej lat sześdziesiątych” i „Postacie fantastyczne w twórczości Johna Rolanda Reneta Tolkiena”
  • gra biznesowa : „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” i „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”
  • symulacja komunikacyjna : „Gniezno w systemie międzynarodowej komunikacji” i Doktoranckie Gry Menedżerskie W IT i „Kreajce wizerunku milicjanta i policjanta”
  • symulacja menedżerska – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” i „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • gra komunikacyjna – „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce” oraz „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii”
  • symulacja decyzyjna : „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności” oraz „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej”
  • symulacja kreatywna : „Prasa polska w zaborze pruskim wobec germanizacji w latach 1793-1918” i „Kobiecość na podstawie wortali internetowych”
  • gra językowa – „Atrakcyjność turystyczna Estonii” oraz „Detekcja reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych”
  • gra menedżerska : „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy” oraz „Europejczycy i wielkie kultury Ameryki Łacińskiej w XV i XVI wieku”