Powiadomienie – egzamin – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – test – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Zarządzania:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Pierwszym fragmentem zaliczenia jest blog seminaryjny szkolenie biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • zmiana mentalna i skuteczne techniki sprzedażowe
 • Zarządzanie ludźmi w zmianie
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Sztuka wdrażanie zmian w organizacji


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • INICJATYWA SAMORZĄDOWA RAZEM
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „SERCE DZIECKU”
 • NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PABIANICACH”””
 • WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „GRUNWALD” POZNAŃ
 • SZCZECIŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI ODDZIAŁ TERENOWY NR 23
 • METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 • FUNDACJA „POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ”
 • CHORĄGIEW KUJAWSKO – POMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W OPOLU – „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”
 • STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • STOWARZYSZENIE „TĘCZA”
 • FUNDACJA JAGODA IM. JAGODY PACHOTA