Pomoc pieniężna na kursy dla firm


Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Fundusz Edukacyjny” do kolejnego etapu przechodzą niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie zdalnej platformy do zarządzania bazami rejestrów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – szkolenia zamkniete
 • stworzenie modułowego procesu zdalnego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – treningi z konfliktów
 • Szkolenia Dla Mówców W Łodzi – warsztaty handlowe
 • – warsztaty pracownicze
 • stworzenie Portalu Ludzi Aktywnych z systemem bezpieczeństwa EMESS – treningi z przywództwa
 • stworzenie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego modernizacyjne rozwiązania w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie Studenckiej Europejskiej Platformy zdalnej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – warsztaty z przywództwa
 • progres międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej – szkolenia zamkniete
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego laboratorium komponentów wirtualnych – warsztaty sprzedażowe
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – szkolenia interpersonalne
 • standaryzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia handlowe
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad uruchomieniem energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – warsztaty z zarządzania czasem
 • Budowa i wyposażenie Wielkonarodowego Centrum nowoczesnych metodyki w Poznaniu – szkolenia z asertywności
 • Centrum procedury Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego – treningi firmowe
 • Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K – treningi negocjacyjne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia firmowe
 • Ekspansja firmy na rynki zagraniczne – szkolenia negocjacyjne