Ćwiczenia menedżerskie – tezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Eksperymentalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do superwizji końcowej:

  • zabawa kreatywna : „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie” oraz „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • symulacja biznesowa : „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” oraz „Potencjał turystyczno-rekreacyjny Zalewu Muchówka w Siedlcach”
  • zabawa strategiczna : „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców” oraz Symulacje oraz „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych”
  • gra lingwistyczna : „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” i „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”
  • gra kreatywna : „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Kariera zawododa kobiet na modelu czasopism kobiecych w Polsce”
  • zabawa zespołowa : „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci”
  • symulacja kreatywna – „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” i „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”
  • symulacja edukacyjna : „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich” i „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą”
  • gra edukacyjna : „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” oraz „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły””