Oceny – szkolenia z zarządzania – Training Institute

Lista wygranych projektów w programie subwencji Niemieckiego Grantu Przedsebiorczości:

  • H1/W/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Uruchomienie produkcji fryty ceramicznej oraz innowacyjnych farb do malowania szkła poprzez zakup środków trwałych oraz współtworzonego oprogramowania., „PRINT-GLASS” PIOTR SYPEK, . Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane w spółce Integra Consulting
  • B7/B/LUBUSKIE-, skuteczne zaimplementowanie do produkcji kompleksowego wózka uniwersalnego dla dzieci, posiadającego innowacyjne rozwiązania techniczne i funkcjonalność dostosowaną do potrzeb dzieci i rodziców., BDG PRODUKCJA , Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Berndson – ma sprawdzone referecje.
  • 4/W/PODLASKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń, unowocześnienie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię., GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia w spółce IBD Business School
  • C3/F/OPOLSKIE-, podniesienie konkurencyjności spółki Stor poprzez skuteczne zaimplementowanie innowacyjnego mobilnego zestawu do modernizacji i budowy infrastruktury torowej., PRZEDSIĘBIORSTWO „STOR” , Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Progress project
  • 2/R/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacji procesowych i produktowych szansą na rozwój przedsiębiorstwa, ABASTRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Mindlab
  • B9/P/PODKARPACKIE-, twórcza implementacja innowacyjnego systemu urządzeń i oprogramowania do diagnozy i specjalistycznego leczenia chorób oka., NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LEKARSKIE „ALFA” SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SĘDZIAK I WSPÓLNICY, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • AH3/N/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny produkt jakim jest bezobsługowy terminal kasowy – urządzenia automatyki, umożliwiające zarządzanie pracą różnymi rodzajami stacji paliw poprzez specjalistyczne oprogramowanie., ALMAR IT SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Schenk Institute
  • BD4/E/MAZOWIECKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie F.U.H. PROFIT, FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PROFIT GONERA-BĄK MONIKA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Akademia przygoda