Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr GNS/62 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Konferencje w Nałęczowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mławski oraz m. Słupsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrownia Skawina S.A., Myjnia samochodowa reczna, W. Migas, B. Sanek, C. Bajurka, M. Szerment, A. Krawczyńska S.C. Hrubieszowska Telewizja Kablowa , Telewizja Kablowa „CHOPIN” Bogdan Łaga, Dariusz Schmidtke Sp. Jawna , BEEONLINE , D.A. Glass – Teodora Doros, Grupa TS , KSBC , Projekty Bankowe POLSOFT , Transition Technologies S.A., BTL Zakład Enzymów i Peptonów, Turbokolor , AUTO-DUKAT Jarosław Dukaczewski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.