Międzynarodowe kursy z biznesu

 • Ewaluacja PO IG 2008
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • IDEOVO – e-usługi dla designu – szkolenia z asertywności
 • Informatyczne wzmocnienie poprzez integrację i uruchomienie procesu B2B – szkolenia biznesowe i współfinansowane szkolenia negocjacyjne
 • innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non – fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka – szkolenia z przywództwa
 • Wykłady Zarządzanie Projektami – treningi z konfliktów i otwarte szkolenia sprzedażowe
 • Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców gminy Radzymin
 • cyfrowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w modelie telepracy – szkolenia z delegowania
 • Jakdojadepl – unowocześnienie innowacyjnego planera podróży komunikacją miejską – szkolenia menedżerskie
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • Licytacje elektroniczne i szkolenia on-line – wypracowanie, udostępnienie i uruchomienie na rynek nowych e-usług przez firmę Logintrade Sp z oo – szkolenia z przywództwa
 • Mobilne laboratorium kwantyfikacji parametrów nawierzchni na podstawie wyników badań nieniszczących
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z kreatywności
 • Nowoczesna usługa doradcza poprzez nabycie licencji i urządzeń w celu automatyzacji wymiany informacji pomiędzy Agrainvest a współpracującymi przedsiębiorstwami – warsztaty z kreatywności
 • Optymalizacja procesów biznesowych w Zakładzie Technicznym KarT poprzez implementację interdyscyplinarnego programu informatycznego – treningi z delegowania
 • Pakiet usług zdalnego, technicznego i biznesowego, modelowania oraz ewaluacji komórkowych sieci 4G: WiMAX i LTE
 • Plan intensyfikacji exportu Eco-Schubert Sp z oo – treningi z asertywności
 • Portal Nauki – struktura transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu – szkolenia menedżerskie
 • Pozyskanie kapitału na unowocześnienie ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania silnika wiatrowego – treningi z przywództwa
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekoinnowacyjnej metodyki i produktu – treningi negocjacyjne
 • Rozpoczęcie działalności importowej firmy KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM
 • skok technologiczny eksportu firmy Net-Art Paweł Rymarczyk na podstawie harmonogramu dynamizacji importu – treningi handlowe
 • unowocześnienie nowoczesnych metodyki przeciwpożarowych opartych na modelach mgłowych i gazowych
 • skok technologiczny działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – treningi HR
 • unowocześnienie firmy Antoni Bolesta poprzez planowanie działań eksportowych
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie systemu B2B – treningi z zarządzania projektem
 • rozwój platformy programowej i świadczenie na niej e-usług związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem zasobów
 • unowocześnienie współpracy w oparciu o innowacyjne rozwiązanie elektroniczne B2B, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji w przedsiębiorstwie Mostostal Konin sp z oo oraz dwóch podmiotach z którymi kooperuje – warsztaty zamkniete
 • Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
 • Tworzenie harmonogramu rozwoju importu dla firmy Eko-ceramika 2 SC – szkolenia biznesowe
 • Uruchomienie interaktywnego portalu edukacyjnego – szkolenia z kreatywności
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz komercjalizacja wynalazku pt: „Czujnik rezonansowy” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych A Gamian, J Rybka, T Gotszalk, J
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – szkolenia menedżerskie
 • wsparcie ochrony własności przemysłowej w ICSO „Blachownia” w zakresie metodyki otrzymywania bisfenolu A – treningi miekkie
 • wwwe-slupnoeu
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia negocjacyjne
 • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050 – szkolenia sprzedażowe
 • pozyskanie i zbudowanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia e-usługi aukcje odwrotne i e-usługi zamówienia zbiorowe
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z komunikacji
 • zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na implementacja innowacji – treningi z przywództwa}