Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni płaci je firma, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, dlatego też w tego typu działania angażuje się także PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu można będzie zacząć należyte działania naprawcze, a także zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik jest jednym z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem bardziej poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.