Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie parę miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu będzie korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost pensji. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba osób nie mających stałego zatrudnienia może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii wielu ludzi, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Takie hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo stosowania ogromnej ilości najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie bać się zmian.