Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Z pewnością taka sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla naszej gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost pensji. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku liczba ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem tego typu problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii licznych osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo wymyślenia wielkiej liczby urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.