Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie. Do określonej ilości dni będzie je wypłacał firma, a potem obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, dlatego też w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą skontrolować zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można zainicjować należyte działania zapobiegające, a oprócz tego zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną bardziej poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.