Granty Europejskie na treningi z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Opolski Program Regionalny” do przedostatniego etapu dostały się niżej wymienione wnioski:

 • – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie komplementarnego internetowego serwisu rodzinnego opartego o nowoczesne e-usługi – warsztaty ze stresu
 • Szkolenia Dla Przedstawicieli Medycznych – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie platformy B2B dla PUH „skok technologiczny” Sebastian Serek – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie portalu zdalnego świadczącego modernizacyjne e-usługi dla rynku pracy – szkolenia ze stresu
 • stworzenie serwisu i e-usług z branży utrzymania czystości szansą na wzrost konkurencyjności firmy TS – szkolenia handlowe
 • stworzenie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – szkolenia firmowe
 • progres konkurencyjności marki PGH na rynkach zagranicznych – szkolenia z kreatywności
 • zoptymalizowanie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia negocjacyjne
 • „nowoczesne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia handlowe
 • weryfikacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – warsztaty z przywództwa
 • zdiagnozowanie i uruchomienie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa i promocja modernizacyjnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – treningi miekkie
 • Centrum Wyjazdów Biznesowych – szkolenia z przywództwa
 • Doradztwo przygotowujace Przedsiębiorstwo do pozyskania zewnetrznych zródeł finansowania – szkolenia HR
 • E-zdiagnozowanie jako optymalizacja procesu szkoleniowego – treningi z delegowania
 • – treningi z zarządzania czasem